Dure diesel nekt transporteurs

Transport en Logistiek Vlaanderen (TLV) luidt de alarmbel over de almaar stijgende dieselprijs. De wegvervoerders worden geconfronteerd met recordprijzen. De diesel neemt daardoor een steeds groter deel van de kosten van een wegvervoerder in beslag. Het doorrekenen van de steeds stijgende kostprijs is vaak de enige optie om een faillissement te vermijden.

De prijs van een vat ruwe Brent-olie is sinds eind 2011 sterk gestegen en piekt richting de 120 US dollar per vat. Aan de pomp is de dieselprijs in diezelfde periode met maar liefst 4,31% (prijs op 17 februari) gestegen. Vergeleken met zowat een jaar geleden is de dieselprijs met maar liefst 17% gestegen! De verkoopprijzen van de transporteurs hebben echter onvoldoende gelijke tred kunnen houden met deze evolutie.
Deze kostenstijging komt bovenop de stijging van de lonen in de sector met gemiddeld 3,86%. Bovendien zijn door de hogere prijs voor ruwe aardolie ook de prijzen van een aantal petroleumderivaten zoals onder meer banden en smeerolie afgelopen jaar sterk gestegen.
De kostenstijging is zodanig sterk dat geen enkel vervoersbedrijf zich kan veroorloven om deze niet door te rekenen. De marges in de transportsector liggen traditioneel zeer laag. De minimale winstmarges maken de sector extra kwetsbaar voor de sterke stijging van de laatste maanden. Het niet kunnen doorrekenen van de jongste prijsstijgingen dreigt dan ook te leiden tot faillissementen.
Het integraal doorrekenen van de gestegen kosten is en blijft de meest efficiënte manier om ervoor te zorgen dat de transportsector niet volledig ten onder gaat aan de gestegen dieselprijzen.
De conclusie is dan ook duidelijk: indien de klanten van de vervoerders een kwalitatieve dienstverlening wensen, en ook in de toekomst nog een betrouwbare vervoerder als partner willen zien, dan moeten zij de huidige kostprijsstijgingen ook betalen.

Bron: http://www.transportenlogistiekvlaanderen.be/nl/publicaties/persberichten/dure-diesel-nekt-transporteurs